Uusi laki astui voimaan 1.6.2013
Eduskunta hyväksyi uuden lain 50/2013 energiatodistuksen laatimisesta kesäkuussa 2013. Laki korvaa aiemman lain ja antaa paremman lähtökohdat rakennusten energiatehokkuuden mittaamiseen. Tavoitteena oli asettaa rakennukset vertailukelpoisiksi keskenään ja edellyttää todistuksen laatijalta riittävää pätevyyttä tehtävän hoitamiseen.
 
Energiatodistus on oltava esittää rakennuksen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä poikkeustapauksia lukuunottamatta. Tämä tarkoittaa todellisuudessa sitä että ostajalla tulisi olla mahdollisuus vertailla eri kohteita energiatehokkuuden perusteella keskenään. Energiatodistusta ei ole tarkoitus laatia vasta juuri ennen kaupantekoa. Eihän kukaan halua ostaa sikaa säkissä.
 
Energiantodistuksen hyviä puolia ovat:
  • Mahdollistaa eri rakennusten keskinäisen vertailun lämmitystavasta riippumatta.
  • Muissa kun uudiskohteissa annettavilla energiantehokkuuden parannusehdotuksilla on mahdollista tehdä kannattavia investointeja rakennuksen käyttökustannusten pienentämiseksi.
  • Ohjaa rakennusten kokonaisenergiankulutuksen pienentämistä kohti kansallisia tavoitteita
Lisätietoja mm. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen sivuilta tai Motivan sivuilta.
 

 

Ractor 2013-2016 | Y:2442999-5